Споделено - за прегръдката, която лекува

В България кенгуру-грижата все още не е обичайна практика и прилагането на този метод е по-скоро изключение. Фондация "Нашите недоносени деца" активно работи за насърчаване на метода кожа-до-кожа, както и за осигуряване на повече семейни стаи в неонатологичните отделения в страната, за да бъде улеснен контактът между родителите и техните недоносени или болни бебета. В седмицата на кенгуру-грижата, която отбелязваме по повод Световния ден на кенгуру-грижата - 15 май, повече от 20 неонатологични отделения отварят вратите си за практикуването на кенгуру-грижа. Три майки, практикуващи контакт кожа-до-кожа в неонатологичното отделение на САГБАЛ "Шейново", където кенгуру-грижите са установена практика, споделиха с нас преживяванията си от вълшебните моменти на близост с малките си герои.

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА КЕНГУРУ-ГРИЖАТА ЗА НЕДОНОСЕНИТЕ БЕБЕТА СЕ ОТБЕЛЯЗВА ЗА ТРЕТИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА ФОНДАЦИЯ “НАШИТЕ НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА”

В периода 13-19 май повече от 20 неонатологични отделения в страната отварят вратите си за родители и техните недоносени деца, а по повод световния ден Фондацията стартира изграждане на нова семейна стая в гр. Русе, благодарение на подкрепата на своите дарители. На 15 май 2019 г. по инициатива на фондация „Нашите недоносени деца" за трети път у нас се отбелязва Световния ден на кенгуру-грижата. До 19 май повече от 20 неонатологични отделения в цялата страна отварят вратите си за родители и техните недоносени деца. С цел насърчаване на кенгуру-грижата и по повод световния ден, Фондацията стартира изграждането на поредната семейна стая, благодарение на подкрепата на своите дарители - този път в отделението по неонатология в УМБАЛ "Канев", гр. Русе. Световната здравна организация (СЗО) дефинира кенгуру-грижата като грижа за новороденото дете, осъществявана чрез допир кожа-до-кожа с родителя, още от най-ранен етап. Практиката има редица научно доказани терапевтични ползи както за бебето, особено когато то е преждевременно родено, така и за родителите и влияе положително върху живота на семействата в дългосрочен аспект. Това е най-ефективният начин за включване на майките и бащите на недоносените деца в грижите за техните бебета. Повече от две десетилетия медицински проучвания доказват, че кенгуру-грижата е много повече…

Предстои трети протест в подкрепа на Педиатрията

През последните два месеца общественото внимание се фокусира все по-устойчиво върху системните проблеми, пред които, от години, са изправени здравните специалисти, работещи в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев". Въпреки ежедневната си пренатовареност и препятствия, с които се сблъскват в осъществяването на работата си, специалистите от Педиатрията успяха да канализират енергията си в един жизнено важен за всички ни бунт. Протестите на детската болница не засягат само работещите там и семействата, чиито деца са лекувани и проследявани в лечебното заведение, те са наш общ граждански дълг, защото „Когато неправдата стане право, съпротивата става дълг" (Брехт, Б.). Педиатрията е единствената детска болница в България, на практика тя функционира, изпълнявайки задълженията на национална такава, въпреки че държавата не ѝ е предоставила базови условия, за да го прави. В нея се лекуват деца от цялата страна - това са пациенти с редки, хронични, често животозастрашаващи и животоограничаващи заболявания, чиито нужди могат да бъдат посрещнати единствено от специалистите там. От самото начало на протестите, работещите в детската болница формулираха възможно най-ясно и категорично исканията си, нека си ги припомним отново: 1. Специален статут на настоящата детска болница - това означава болницата да не бъде търговско дружество, а да бъде лечебно заведение с гласуван бюджет и ясен…

За Детската болница: една битка, която трябва да водим заедно

През последните месеци се стремим да ви запознаваме отблизо с нарастващите проблеми в българското здравеопазване и в частност - със системните проблеми в областта на детското здравеопазване. Става дума не само за острия недостиг на специалисти в цялата страна и гарантирането на достойното им заплащане, но и за проблеми във финансирането на дейността на лечебните заведения като цяло - невъзможност за закупуване на животоспасяващи медикаменти, а понякога и на основни санитарни консумативи. Към всичко това се прибавят и проблемите, произтичащи от изискванията и регламнетите на НЗОК, които възпрепятстват работата на медицинските специалисти в степен, застрашаваща човешки животи. Всичко това не подминава и единствената педиатрична болница в България - СБАЛДБ “Проф. Д-р Иван Митев”, дори напротив - сполита я с пълна сила. С дълбоките проблеми на лечебното заведение, ни запознава д-р Адил Кадъм, педиатър. “Хората, които ме познават, ще потвърдят, че аз далеч не съм онази много мила, сладникава до диабетна кома и любезна по английски стандарт, застаряваща леля доктор, с която са свикнали да отъждествяват жените педиатри. Същите ще потвърдят, че педиатрията е целия ми живот. По тази причина за мен е безумно важно педиатрията в България да бъде спасена. Далеч съм от мисълта, че мога да оправя цялата здравеоМразна…

Пореден опит бебета под 800 грама и 26 седмица да бъдат обявени за нежизнеспособни

Темата за границата на жизнеспособност не е нова за България - коментираме я отново и отново, за поредна година. Върховният административен съд два пъти отхвърля опитите за прокарване на високи критерии, които да определят кога говорим за новородено бебе и кога - за аборт. Въпреки двете съдебни решения, сега отново се налага да коментираме темата заради проекта за "Фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология", който дава следните определения: "Спонтанен аборт: спонтанна или предизвикана експулсия от матката на концептуса, преди навършване на 26 г.с. и достигане на тегло 800 грама. Граница между аборт и раждане по нормативен документ се приема плод с тегло при раждането под 800 грама, независимо от срока на аменореята." "Предтерминното раждане е раждане на жизнеспособен плод преди той да е достигнал зрялост на своите органи и системи. Настъпва преди 37 г.с. от датата на последната редовна менструация с раждане на недоносен плод под 2500 гр. Плодът се определя като потенциално жизнеспособен, ако е с телесна маса при раждането над 800 гр. и/или гестационна възраст над 26 г.с., независимо дали плодът е роден жив или мъртъв и ако е с телесна маса при раждането под 800 гр. и/или гестационна възраст под 26 г.с, при условие че плодът е…
Страница 8 от 49


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446