2011-05-17 15:38:28

Животоспасяващата терапия сърфактант

Алвеоларният сърфактант в белия дроб е сложна липид-белтъчна смес, която е жизненонеобходима за осъществяване на нормално Речник дишане. Основната му функция е да намалява повърхностното напрежение на алвеоларната повърхност и да я поддържа разгъната по време на дишането, т.е. да осигури стабилност на алвеолите. Липсата на  ”зрял”  сърфактант в белите дробове e  основна причина за развитие на Речник неонатален Речник респираторен дистрес синдром,  който може да има и летален изход. Съвременната терапия се осъществява чрез използване на различни нативни или синтетични екзогенни сърфактантни препарати, които изпълняват ролята на човешкия. Всяка година само в САЩ около 50 000  недоносени деца се раждат с риск от неонатален респираторен дистрес синдром.  За установяване на белодробната зрялост на преждевременно родени деца и необходимостта от прилагане на сърфактант терапия е от изключително значение изследването на състава и свойствата на алвеоларния им сърфактант. Сърфактант терапията се провежда у нас благодарение на проф. Емилия Христова. Проф.Христова се посвещава на бебета през далечната 1981 г., когато заминава да специализира във водещата парижка болница "Порт Роял". Година по-късно се връща в България, за да въведе революционната по онова време сърфактант терапия при новородени с дихателни проблеми. Посвещава 40 години от живота си за утвърждаването на неонатологията като основна специалност в медицината, чрез нейното…
Страница 4 от 4


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446